نبض بازار ترانزیت آسیای میانه در "راه آهن حمل و نقل" : تنها نماینده و فورواردر اختیاردار کلیه واگن های ملکی شرکت کازتمیرترانس قزاقستان در قلمرو جمهوری اسلامی ایران
اخبار
پیام تبریک مدیرعامل راه آهن ج.ا.ا بمناسبت عید سعید فطر
        13:29:06       1393/05/06
رئیس بازرگانی سازمان غله قزاقستان از راه‌آهن هرمزگان بازدید کرد
        14:05:54       1393/05/06
بررسی راهکارهای توسعه فعالیتهای حمل و نقل بین المللی بین اروپا و ایران
        14:11:35       1393/04/07
ساختار شرکت های ریلی نیاز به باز تعریف دارد
محمدرضا کامیاب نائب رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته طی گفتگوئی با ندای حمل و نقل ریلی عنوان کرد : انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته می تواند پایگاهی برای مباحث آموزشی باشد.
        08:45:11       1393/04/07
نبض بازار ترانزیت آسیای میانه در "راه آهن حمل و نقل"
میزگرد مدیران و معاونان شرکت راه آهن حمل و نقل با ماهنامه صنعت حمل و نقل
        15:34:49       1393/04/05
قابل توجه کلیه صاحبان کالا ، فورواردرها و شرکت های حمل ونقل ریلی
شرکت راه آهن حمل ونقل، تنها نماینده و فورواردر اختیار دار کلیه واگن های ملکی شرکت کازتمیرترانس کشور قزاقستان در قلمرو جمهوری اسلامی ایران شد.
        11:19:47       1393/04/04