صفحه اصلی
درباره ما
آرشیو اخبار
تماس با ما
معرفی خدمات
درخواست حمل بار
نمایندگی ها
آگهی ها
مقررات حمل بار
اخبار
تماس با ما
انتخاب زبان

بنا به دعوت شریک تجاری شرکت راه آهن حمل و نقل در کشور ترکمنستان، آقایان  مهندس فروزش، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه جعفری، مدیر ترانزیت و بین الملل در کنفرانس بین المللی تولیدات محصولات شیمیایی (کود اوره و گوگرد) که در سی و یکم مارس که در عشق آباد برگزار گردیده، شرکت نموده و از نزدیک با فرآیند عرضه این محصولات و ترانزیت آن آشنا گردیدند و در طی برگزاری این کنفرانس جناب آقای مهندس فروزش با شبکه تلویزیون دولتی کشور ترکمنستان در خصوص کریدور ترانزیتی محصولات فوق و میزان حجم ترانزیت شده آن از مسیر ایران و همچنین در خصوص گسترش همکاریهای فی مابین دو کشوردر امر ترانزیت ریلی کود اوره و گوگرد، توضیحات جامع و کاملی ارائه نمودند که از شبکه مذکور پخش و این موضوع مورد توجه و استقبال شرکای تجاری خود قرار گرفت.

۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۰۸:۲۵ تعداد بازدید ۴۹۹